თეა შურღაია

თეა შურღაია

მთარგმნელი

ქართველი

თეა შურღაია - ირანისტი, მთარგმნელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი. დაამთავრა თსუ-ის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი (1985). 40-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ქართულ ენაზე თარგმნილი აქვს გოლი თარაყის (2004, 2017), მოჰამად-ალი ესლამი ნოდუშანის (2004), მაჰმუდ დოულათაბადის (2016), ჯალალ ალე-აჰმადის, მოჰსენ მახმალბაფის, ზოჰრე ჰათამის, ჯაფარ მოდარეს სადეყის, არმან არიანის, სამად თაჰერის და სხვ. ნაწარმოებები. ფ. დელშადთან ერთად სპარსულ ენაზე თარგმნა და ირანში გამოაქვეყნა „1001 ქართული ანდაზა“ (2002). მინიჭებული აქვს შაჰრიარის სახელობის კულტურის საერთაშორისო ორდენი (ირანი, 2018 წ.).