მათემატიკის ცნობარი აბიტურიენტებისა და სკოლის მოსწავლეთათვის

მათემატიკის ცნობარი აბიტურიენტებისა და სკოლის მოსწავლეთათვის

წიგნი მოიცავს ალგებრის, გეომეტრიისა და ტრიგონომეტრიის ყველა ძირითად საკითხს. იგი აბიტურიენტებს დაეხმარება ცოდნის მობილიზებასა და სრულყოფაში, სკოლის მოსწავლეებს - აუცილებელი თეორიული ცოდნის შეძენაში, მასწავლებლებს კი საშუალებას მისცემს, მოკლე დროში გაამეორებინონ მოსწავლეებს განვლილი მასალა. ცნობარი მნშვნელოვანია იმითაც, რომ იგი დაგეხმარებათ ზოგადი უნარების გამოცდისთვის მომზადებაშიც. წიგნი იმდენად მცირე ფორმატისაა, რომ შეგიძლიათ, მუდმივად თან იქონიოთ იგი და ნაყოფიერად გამოიყენოთ ყოველი თავისუფალი წუთი.