ალექსანდრე წერეთელი

ალექსანდრე წერეთელი

ავტორი

ქართველი

ალექსანდრე წერეთელმა (1939-2021) დაამთავრა თსუ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მუშაობა დაიწყო ამავე ფაკულტეტზე. კითხულობდა ლექციების კურსს „გამოთვლების მეთოდები მათემატიკაში“. სხვადასხვა დროს იყო მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილე, თსუ ოზურგეთის ფილიალის პრორექტორი. მინიჭებული აქვს მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. არის „მათემატიკის ცნობარის“ ავტორი.