30%
ახალი
სასწავლო პროცესის ხარისხის მართვა სკოლაში

სასწავლო პროცესის ხარისხის მართვა სკოლაში

სერია ,,ფასილიტატორის'' ფარგლებში გამოცემული წიგნები და პუბლიკაციები განკუთვნილია ზრდასრულთათვის.

,,ფასილიტატორის'' ქვესერია ,,პრაქტიკული მხარდამჭერი'' განკუთვნილია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადმინისტრაციისთვის, მასწავლებლებისთვის, აღმზრდელებისთვის და არაფორმალური თუ ფორმალური განათლების მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციებისთვის, ყველა პირისთვის, რომელთა ინტერესების სფეროში საგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლა, კოლეჯი, ბაღი, უნივერსიტეტი) გამართულად ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

მსგავსი წიგნები