ახალი
ფიზიკა XI კლასი, მოსწავლის წიგნი, I ნაწილი

ფიზიკა XI კლასი, მოსწავლის წიგნი, I ნაწილი

თქვენ წინაშეა ფიზიკის XI კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის წიგნის პირველი ნაწილი.