ახალი
ფიზიკა XI კლასი, მოსწავლის წიგნი, II ნაწილი

ფიზიკა XI კლასი, მოსწავლის წიგნი, II ნაწილი

თქვენ წინაშეა ფიზიკის XI კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელოს მოსწავლის წიგნის მეორე ნაწილი.