სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება VIII, მოსწავლის წიგნი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება VIII, მოსწავლის წიგნი

თქვენ წინაშეა 2020 წელს გრიფირებული VIII კლასის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმძღვანელო, მოსწავლის წიგნი.