გ. კ. ჩესტერტონი

გ. კ. ჩესტერტონი

ავტორი

უცხოელი

ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსი გ. კ. ჩესტერტონი (1874 - 1936) ოთხმოცამდე წიგნის ავტორია. ბრწყინვალე ლექსების, მოთხრობების, რომანებისა და ესეების ავტორს მსოფლიო, პირველ რიგში, მაინც მამა ბრაუნის შესახებ შექმნილი დეტექტიური მოთხრობების ციკლით იცნობს. 
2013 წელს ”დიოგენეს ბიბლიოთეკის” სერიით გამოიცა ჩესტერტონის ”მოთხრობები მამა ბრაუნზე”. კრებული ზაზა ჭილაძემ შეადგინა და თარგმნა.