ზოია ფირზადი

ზოია ფირზადი

ავტორი

უცხოელი

თანამედროვე ირანელი მწერალი ქალის ზოია ფირზადის მოთხრობები და რომანები სხვა ყველაფერთან ერთად სპეციფიკურად ერთ კონკრეტულ საკითხს - ირანში სომხური დიასპორის ცხოვრებას ასახავს. საქმე ისაა, რომ მწერალი ქალი დედით სომეხი, მამით კი ირანელია და ამიტომ გარემოსა და პრობლემებს, რომელზედაც წერს, ზედმიწევნით კარგად იცნობს.