უმბერტო ეკო

უმბერტო ეკო

ავტორი

უცხოელი

იტალიელი კულტუროლოგი, სემიოტიკოსი, ფილოსოფოსი და მწერალი. მის შემოქმედებაში იპოვით როგორც მხატვრულ ნაწარმოებებს, ისე ესეებს, აკადემიურ ტექსტებს და საბავშვო წიგნებსაც კი. ეკოს შესანიშნავი ლიტერატურა ცნობილია ენობრივი თამაშებითა და სიმბოლოებით, ალუზიების ხშირი გამოყენებითა და თავსატეხებით.