გოლი თარაყი

გოლი თარაყი

ავტორი

უცხოელი

გოლი თარაყი ცხოვრობს თეირანსა და პარიზში, მისი პროზა მუდამ ორ სამყაროს შორის ტრიალებს: ერთი მხრივ, სამშობლოსთან დაკავშირებული მოგონებები და ნოსტალგია, მეორე მხრივ - ევროპული რეალობა. თარაყის ენა განსაკუთრებულია: პოეტური, რიტმული, ბავშვობის მოგონებებივით ფერადოვანი.