მარკ ბელასენი

მარკ ბელასენი

ავტორი

უცხოელი

მარკ ბელასენი და ოლგა შავერნე წლების მანძილზე მუშაობდნენ სხვადასხვა კლინიკაში სპეციალური განათლების მქონე პედაგოგებად და ფსიქოთერაპევტებად და მდიდარი გამოცდილება დააგროვეს. მათგან ერთ-ერთი ბ. ბეტელჰეიმთან ერთად აშშ-ში, ბეტელჰეიმის მიერ დაარსებულ ცენტრშიც მუშაობდა. ნელ-ნელა მათ საკუთარი კონცეფცია და საკუთარი თერაპიული მიდგომაც შეიმუშავეს. ბავშვთა აუტიზმთან საბრძოლველად 1992 წელს დააარსეს ასოციაცია ALCAI და რეგულარულ დახმარებას უწევდნენ იმ ოჯახებს, რომლებსაც იმედი სრულიად გადაწურული ჰქონდათ.