პიტერ დრაკერი

პიტერ დრაკერი

ავტორი

უცხოელი

ავსტრიული წარმოშობის ამერიკელი მეცნიერი, პედაგოგი პიტერ დრაკერი (1909 - 2005) მე-20 საუკუნის მენეჯმენტის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი თეორეტიკოსია. თავისი კვლევებით მან მრავალი მნიშვნელოვანი მოვლენა იწინასწარმეტყველა მენეჯმენტსა და ეკონომიკაში, მათ შორის პრივატიზაცია და დეცენტრალიზაცია, იაპონიის საერთაშორისო ეკონომიკური გაძლიერება, მარკეტინგის მნიშვნელობა და გადამწყვეტი როლი.