ოსამუ  დაძაი

ოსამუ დაძაი

ავტორი

უცხოელი

 ოსამუ დაძაი (1909-1948) XX საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გამოჩენილ იაპონელ მწერლად და იაპონელი ახალგაზრდების უსაყვარლეს ავტორად ითვლება. მისი შემოქმედების ძირითადი თემა საზოგადოებისაგან პიროვნების იზოლირების პრობლემას და მისგან გამომდინარე ტრაგიკულ შედეგებს შეეხება. ამასთან, მწერლის თხრობის სადა და გულწრფელი მანერა მკითხველზე განსაკუთრებულ ემოციურ ზემოქმედებას ახდენს.