რემონ კენო

რემონ კენო

ავტორი

უცხოელი

მეოცე საუკუნის თვალსაჩინო ფრანგი მწერალი, პოეტი, ესეისტი, მთარგმნელი რემონ კენო (1903 - 1976) ერთ-ერთი უდიდესი ავტორიტეტია პატაფიზიკის სფეროში. ის არის ,,პოტენციური ლიტერატურის სახელოსნოს'' დამაარსებელი, ,,პლეადის ენციკლოპედიის'' დირექტორი. მისი წამოწყებულია ფრანგული ენის რეფორმა და ამასთანაა დაკავშირებული მისი ექსპერიმენტები ლიტერატურაში, სხვადასხვა ლიტერატურული ხერხისა თუ სასაუბრო მეტყველების, ჟარგონის, არქაიზმებისა და ნეოლოგიზმების  გამოყენება.