ნინო ლაცაბიძე

ნინო ლაცაბიძე

ავტორი

ქართველი

ნინო ლაცაბიძე - 2011 წელს დაამთავრა თსუ-ის ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრიატი, 2014 წელს გახდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი და ამჟამად არის ამავე ფაკულტეტის დოქტორანტი.

დღესდღეობით მუშაობს ინგლისური ენის მასწავლებლად შპს აკადემია „ლოგოსში“ და ინგლისური ენის ლექტორად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.