სიუზენ ზონტაგი

სიუზენ ზონტაგი

ავტორი

უცხოელი

სიუზენ ზონტაგი (1933-2004) - ამერიკელი ფილოსოფოსი და მწერალი.
მისი ესეების კრებული „ფოტოგრაფია“, გამოცემიდან თითქმის ორმოცდაათი წლის შემდეგაც, ამ თემაზე დაწერილ წიგნებს შორის ერთ-ერთი უმთავრესია (ისევე, როგორც ავტორის ბიბლიოგრაფიაში).