კარლ გუსტავ იუნგი

კარლ გუსტავ იუნგი

ავტორი

უცხოელი

კარლ გუსტავ იუნგი (1875 - 1961) - შვეიცარიელი ფსიქოთერაპევტი, ანალიზური ფსიქოლოგიის ფუძემდებელი და მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინტელექტუალი.