ნატა ბიჭიკაშვილი

ნატა ბიჭიკაშვილი

ავტორი

ქართველი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მენტორი მასაწავლებელი. „ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა-თბილისის“ ბიოლოგიის პედაგოგი, საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბიოლოგიის ტესტებისა და 1-2 კლასის ბუნებისმეტყველების გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოს ავტორი. „დიოგენეს“ X კლასის ბიოლოგიის სახელმძღვანელოს ავტორი.