პაატა ბერიკაშვილი

პაატა ბერიკაშვილი

ავტორი

ქართველი

პაატა ბერიკაშვილი (1961 - 2017) მრავალი პოეტური და პროზაული ნაწარმოების ავტორია.
ლექსების კრებულები: „მისტერია ქარი“ – 1993, „ღამის სეანსი“ – 1995, „გალიმათიები“ – 2012, „შენსა და ცას შუა“ – 2013, „ქარი ქალაქში“ - 2015.
რომანები: „მონოდუელი თეთრი კვიცების ფრესკის ფონზე“ – 2002, „ჟამი, რომელსაც სიცოცხლე გასწვდა“ – 2003.
მოთხრობების კრებულები: „მივიწყებული ვაგზლის რექვიემი“ – 2003, „შავი პეპლების სერენადა“ – 10 მოთხრობა, 2012.
2015 წელს გერმანიაში გამოიცა მოთხრობების კრებული – „ანგელოზი სახელად სალი“.