გიგა მამინაშვილი

გიგა მამინაშვილი

მთარგმნელი

ქართველი

2006 წელს დაამთავრა თსუ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. 2010 წელს დიდროს სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოანალიზსა და ფსიქოპათოლოგიაში. 2020 წელს, ამავე უნივერსიტეტის ფარგლებში, დაიცვა სადოქტორო ნაშრომი ფსიქოანალიტიკურ ფსიქოპათოლოგიაში. ის არის პარიზის ფსიქოანალიტიკური ასოციაციის "Espace Analytique de Paris" წევრი და საქართველოში ასოციაცია "ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის" დამფუძნებელი.