მაია მირიანაშვილი

მაია მირიანაშვილი

მთარგმნელი

ქართველი

მაია მირიანაშვილი - თარგმნა ყურბან საიდის "ალი და ნინო".