ზაზა შენგელია

ზაზა შენგელია

მთარგმნელი

ქართველი

ზაზა შენგელია - თარგმნა პიერ ბულის "ხიდი მდინარე კვაიზე".