ილია ბაწაშვილი

ილია ბაწაშვილი

მთარგმნელი

ქართველი

ილია ბაწაშვილი (1989) - თსუ-ის იურიდული ფაკულტეტის მაგისტრი (2013). ამჟამად სწავლობს დოქტორანტურაზე. ეწევა იურისტისა და მთარგმნელის საქმიანობას. ამჟამად თარგმნის პრუსტის რომანს. ნათარგმნი აქვს ემილ ჩორანის წიგნი „ქვეყნად მოვლენის უსიამოვნებაზე“.