ეკატერინე ახვლედიანი

ეკატერინე ახვლედიანი

მთარგმნელი

ქართველი

დაამთავრა თსუ-ის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, არის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. თარგმანმცოდნეობის სფეროში გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები. ნათარგმნი აქვს ორჰან ფამუქის „უმანკოების მუზეუმი“, „ნივთების უმანკოება“, „ჩემი უცნაური ფიქრები“.
მუშაობს საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოში.