ახალი
სალაღობო ტრფობანი

სალაღობო ტრფობანი

მილან კუნდერას (1929-2023) კრებულში ,,სალაღობო ტრფობანი’’ შესულია ჩეხეთში 1959-1968 წლებში დაწერილი მოთხრობები.
მათგან იღებს სათავეს კუნდერას პროზა, განსაკუთრებით მისი ცნობილი რომანები ,,ყოფის აუტანელი სიმსუბუქე’’ და ,,უკვდავება’’.