სახელმძღვანელოები

ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: აკაკი სადუნიშვილი, დავით ჩივაძე, ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

ავტორები: აკაკი სადუნიშვილი, დავით ჩივაძე, ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნათია ფირცხალავა, თეა გოგოლიშვილი, ომიკო ეჯიბია, ნოდარ ჩხაიძე, აკაკი სადუნიშვილი, დავით ჩივაძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ბესიკ ლორთქიფანიძე, დავით ჩივაძე, აკაკი სადუნიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

ავტორები: ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, დავით ჩივაძე, აკაკი სადუნიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

საქართველოს ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნიკოლოზ მურღულია, ოთარ ჯანელიძე, აკაკი სადუნიშვილი, დავით ჩივაძე. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

მოქალაქეობა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

მოქალაქეობა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, ქრისტინე ღონღაძე, ირინა ჯვარშეიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

მოქალაქეობა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

მოქალაქეობა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, ქრისტინე ღონღაძე, ირინა ჯვარშეიშვილი. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

გეოგრაფია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

გეოგრაფია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ზურაბ ჯიშკარიანი, ნათია ჭკადუა. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

გეოგრაფია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

გეოგრაფია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული

ავტორები: ზურაბ ჯიშკარიანი, ირმა კუჭავა, ელენე კურდღელია, ელენე ჯანჯღავა. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

გეოგრაფია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

გეოგრაფია, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი

ავტორები: ზურაბ ჯიშკარიანი, ირმა კუჭავა, ელენე კურდღელია, ელენე ჯანჯღავა. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.

ფიზიკა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ფიზიკა, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი, ქეთევან სადრაძე, ნინო აბესაძე, გიორგი ჭანტურია. 2023 წლის გრიფირებული სახელმძღვანელო.