40%-იანი ფასდაკლება ქიმიის ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებულებზე

40%-იანი ფასდაკლება ქიმიის ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებულებზე

აბიტურიენტებისა და მასწავლებლებისათვის!

წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელოები - ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებულები ქიმიაში - შედგენილია 2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად და მოიცავს VII-XI კლასების ქიმიის სტანდარტით გათვალისწინებულ მთელ მასალას.
კრებულებში ამოცანები და სავარჯიშოები ლოგიკურად გადადის საკითხიდან საკითხზე და მარტივიდან რთულზე.

ავტორი: ლელა მეტრეველი.

შეიძინეთ მხოლოდ 15 ლარად, 25 ლარის ნაცვლად. 
მიწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით.