ელიზაბეტ კენდელი

ელიზაბეტ კენდელი

ავტორი

უცხოელი

ლიტერატურათმცოდნე, მისი ინტერნესის სფეროებია არამხატვრული ლიტერატურა და მემუარები, ადრეული მეოცე საუკუნის რუსული კულტურა. არის ოთხი წიგნისა და არაერთი პუბლიკაციის ავტორი.