ნათია ჭკადუა

ნათია ჭკადუა

ავტორი

ქართველი

ლიტერატურული კომპარატივისტიკის მაგისტრი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ფორმალური და არაფორმალური განათლების მიმართულებით. ამჟამად არის „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“ საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამისა და „აზროვნების აკადემიის“ მასწავლებელი. იგი არის „დიოგენეს“ X კლასის გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს თანაავტორი.