ნიკოლოზ ჩუბინიძე

ნიკოლოზ ჩუბინიძე

ავტორი

ქართველი

ნიკოლოზ ჩუბინიძე - ფილოლოგი, განათლების სპეციალისტი; გამოქვეყნებული აქვს ლიტერატურულ-კრიტიკული წერილები. არის ქართული ენისა და ლიტერატურის IX, X , XII კლასების სახელმძღვანელოების თანაავტორი.