ილიაუნის პრემია - ზაზა ჭილაძე „დროშები მტვერში“
წელი

2014

ილიაუნის პრემია - ზაზა ჭილაძე „დროშები მტვერში“

ილიაუნის ლიტერატურულ კონკურსს რვაწლიანი ისტორია აქვს.

2010 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, ხელი შეეწყო რომანის განვითარებისთვის საქართველოში და დააარსა 10000-ლარიანი პრემია საუკეთესო რომანისთვის. 

2014 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ გადაწყვიტა, რომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ პრემია გაცემულიყო უცხოენოვანი რომანის საუკეთესო ქართული თარმანისთვის. გამოცხადდა კონკურსი, რომლის პირობების თანახმად 2010-2014 წლებში გამოცემული საუკეთესო თარგმანი უნდა გამოვლენილიყო.