ვეფხისტყაოსანი (განახლებული) - ტექსტი და კომენტარები

ვეფხისტყაოსანი (განახლებული) - ტექსტი და კომენტარები

   ამ გამოცემის თავისებურება უპირველესად ის არის, რომ ყოველ სტროფს უშუალოდ მოსდევს თანამედროვე მკითხველისთვის ძნელად გასაგები სიტყვებისა და გამოთქმების, ფრაზების, სახეების, ქვეტექსტების განმარტება. ბუნებრივია, ეს აიოლებს ნაწარმოების წაკითხვას, მის აღქმასა და გაგებას.
წიგნში პოემის ტექსტს ერთვის მისი ანალიზი; დეტალურად არის განხილული ნაწარმოების ეპიზოდები, პერსონაჟთა სახეები, მათი ურთიერთობა, სიტუაციები, რომლებშიც ისინი არიან მოქცეული; განხილულია გამოკვეთილი პრობლემები და კონფლიქტები, პოემის იდეური საყრდენები და ლაიტმოტივები; წარმოჩენილია მხატვრულ-მსოფლმხედველობრივი კონცეფცია, რომლებზეც ნაწარმოებია აგებული.
ტექსტის კომენტარები და ნაწარმოების ანალიზი დაეხმარება მკითხველებს, ლიტერატურის მოყვარულებს, განსაკუთრებით, უფროსკლასელებს, აბიტურიენტებს, სტუდენტებს „ვეფხისტყაოსნის“ მხატვრულ სამყაროსთან მიახლოებაში.

ეს არის წიგნის მეოთხე, გადამუშავებული გამოცემა.


 

წიგნის დეტალები

სათაური

ვეფხისტყაოსანი (განახლებული) - ტექსტი და კომენტარები

ISBN

9789941117268

გვერდების რაოდ.

374 გვერდი

კატეგორია

ქართული

წონა

0,595 კგ