ანონსი

ირმა ტაველიძის რომანი „ბნელ წყლებში“ ოქტომბრის ბოლოს გამოიცემა!

ირმა ტაველიძის რომანი „ბნელ წყლებში“ ოქტომბრის ბოლოს გამოიცემა!

სიახლე - „ბნელ წყლებ­ში“ ირ­მა ტა­ვე­ლი­ძის პირ­ვე­ლი რო­მა­ნია. ირ­მა ტა­ვე­ლი­ძე ავ­ტო­რია მოთ­ხრო­ბე­ბის ორი კრე­ბუ­ლისა („ავ­ტო­ბიოგ­რა­ფია ფრან­გუ­ლად“ და „აღ­მო­სავ­ლე­თის გა­მო­გო­ნე­ბა“) და ესეე­ბის წიგ­ნისა („სტა­ლი­ნის ნაძ­ვე­ბი და სხვა ტექ­სტე­ბი“) .