წიგნების კატეგორიები

Facebook

 

წიგნები :: ქართული

 • სათაური :    მშობლიური ენა I
  ავტორები :    ნესტან კუპრავა დოდო ნაზირიშვილი მზია ფოფხაძე მაია ხაზიური
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  მოსწავლის წიგნი (ორ ნაწილად)+ მასწავლებლის წიგნი+მოსწავლის რვეული სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსებაა კითხვის სწავლების უნიკალური მეთოდი, რომელიც “ფერადი მარცვლების” სახელითაა ცნობილი. ამ მეთოდის დახმარებით მოსწავლეები მარტივად და სწორად ახერხებენ მარცვლების სიტყვებად გაერთიანებას და სწრაფად ეუფლებიან კითხვას. სახელმძღვანელოში ტექსტები თემატურად და ჟანრობრივად მრავალფეროვანია და ითვალისწინებს პირველკლასელთა ასაკობრივ თავისებურებებს. წიგნი გაფორმებულია პლასტილინისაგან გამოძერწილი ფიგურების სამგანზომილებიანი ილუსტრაციებით. გაფორმების ეს ორიგინალური ხერხი დადებით ემოციურ ეფექტს ახდენს ბავშვებზე და მათში “მსგავსის შექმნის” სურვილს აღვიძებს. სამუშაო რვეულისთვის შერჩეული მრავალფეროვანი სავარჯიშოები მოსწავლეეებს განუვითარებს წერისა და კითხვის უნარებს, მასწავლებლის წიგნი კი დიდ დახმარებას გაუწევს პედაგოგებს. მასში დაწვრილებით არის განხილული ყოველი გაკვეთილი, მოცემულია ზუსტი ინსტრუქციები თითოეული სავარჯიშოს შესასრულებლად.
  სრულად
 • სათაური :    ქართული აგიოგრაფიული პროზა ლიტერატურის შემსწავლელთათვის
  ავტორი :    თამაზ ვასაძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    4 GEL
  ანოტაცია :   
  წიგნში ქართული აგიოგრაფიული ნაწარმოებების ტექსტები წარმოდგენილია ახლებური ფორმით _ მათი ენობრივი
  სრულად
 • სათაური :    ქართული ენა და ლიტერატურა 10
  ავტორები :    ნუგზარ მუზაშვილი ნიკოლოზ ჩუბინიძე ნინო შარაშენიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    12 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ქართული ენა და ლიტერატურა 11
  ავტორები :    ნუგზარ მუზაშვილი ნიკოლოზ ჩუბინიძე ნინო შარაშენიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    14 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ქართული ენა და ლიტერატურა 12
  ავტორები :    ნუგზარ მუზაშვილი ქეთევან ლევანიშვილი
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    12 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსი)
  ავტორი :    ნინო შარაშენიძე
  ISBN :    978-9941-11-378-9
  გვერდები :    184
  ფასი :    6 GEL
  ანოტაცია :   
  ქართული ენის გრამატიკის სასკოლო კურსი დამხმარე სახელმძღვანელოა იმ მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის, რომლებსაც სურთ, კარგად იცოდნენ მშობლიური ენის გრამატიკა. წიგნში განხილულია ქართული ენის სინტაქსის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, სქემებისა და თვალსაჩინოებების საშუალებით გაადვილებულია მათი ათვისება, მოცემულია საკითხის გასაანალიზებელი სავარჯიშოები, ცოდნის შესამოწმებელი ანალიტიკური კითხვები და ტესტები. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების, მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს ყველას, ვისაც სურს, იცოდეს ქართული ენის გრამატიკა, წეროს და იმეტყველოს სწორი ქართულით.
  სრულად