წიგნების კატეგორიები

Facebook

 

წიგნები :: სახელმძღვანელოები და სასწავლო მასალები

 • სათაური :    ქართული აგიოგრაფიული პროზა ლიტერატურის შემსწავლელთათვის
  ავტორი :    თამაზ ვასაძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    4 GEL
  ანოტაცია :   
  წიგნში ქართული აგიოგრაფიული ნაწარმოებების ტექსტები წარმოდგენილია ახლებური ფორმით _ მათი ენობრივი
  სრულად
 • სათაური :    ქართული ენა და ლიტერატურა 10
  ავტორები :    ნუგზარ მუზაშვილი ნიკოლოზ ჩუბინიძე ნინო შარაშენიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    12 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ქართული ენა და ლიტერატურა 11
  ავტორები :    ნუგზარ მუზაშვილი ნიკოლოზ ჩუბინიძე ნინო შარაშენიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    14 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ქართული ენა და ლიტერატურა 12
  ავტორები :    ნუგზარ მუზაშვილი ქეთევან ლევანიშვილი
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    12 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსი)
  ავტორი :    ნინო შარაშენიძე
  ISBN :    978-9941-11-378-9
  გვერდები :    184
  ფასი :    6 GEL
  ანოტაცია :   
  ქართული ენის გრამატიკის სასკოლო კურსი დამხმარე სახელმძღვანელოა იმ მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის, რომლებსაც სურთ, კარგად იცოდნენ მშობლიური ენის გრამატიკა. წიგნში განხილულია ქართული ენის სინტაქსის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, სქემებისა და თვალსაჩინოებების საშუალებით გაადვილებულია მათი ათვისება, მოცემულია საკითხის გასაანალიზებელი სავარჯიშოები, ცოდნის შესამოწმებელი ანალიტიკური კითხვები და ტესტები. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების, მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს ყველას, ვისაც სურს, იცოდეს ქართული ენის გრამატიკა, წეროს და იმეტყველოს სწორი ქართულით.
  სრულად
 • სათაური :    ქიმია საატესტატო გამოცდებისთვის
  ავტორი :    ლელა მეტრეველი
  ISBN :   
  გვერდები :    208
  ფასი :    6 GEL
  ანოტაცია :   
  გამოცემის წელი: 2014 დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ახალი, 2013-2014 სასწავლო წლის პროგრამის შესაბამისად. მასში მოცემული თეორიული მასალის შესწავლა უზრუნველყოფს იმ მოცულობის ცოდნის მიღებას, რაც აუცილებელია გამოსაშვები გამოცდების წარმატებით ჩასაბარებლად. ყოველი თემის ბოლოს განთავსებულია მრავალფეროვანი ტესტური ამოცანები, რომლებიც მოიცავს მოსწავლისთვის სავალდებულო ყველა საკითხს. სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც 2013 წლის შემოდგომაზე და 2014 წლის გაზაფხულზე აბარებენ საატესტატო გამოცდას ქიმიაში. ის გამოადგება აგრეთვე აბიტურიენტებსა და ქიმიის მასწავლებლებს _ სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებთან სამუშაოდ.
  სრულად
 • სათაური :    ხელოვნება 1-4
  ავტორები :    მაია მეხაშიშვილი ნინო მიქაბერიძე ნანა კუნჭულია ნინო ციციშვილი
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  ამ სახელმძღვანელოების ძლიერი მხარეებია კრეატიული მიდგომა სასწავლო პროცესისადმი, ასევე შინაარსობრივი გამართულობა და მეთოდური ინოვაციების სიუხვე. წიგნებში დაცულია ტექსტების, ილუსტრაციებისა და სავარჯიშო-დავალებების ოპტიმალური თანაფარდობა, რაც უზრუნველყოფს სასწავლო მიზნების მიღწევას, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საგნობრივი სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის შეძენას და სპეციფიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.
  სრულად
 • სათაური :    ხელოვნება 5-6
  ავტორები :    ნანა კუნჭულია მაია მეხაშიშვილი ნანა მიქაბერიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პედაგოგთა აუდიტორია კარგად იცნობს ამ სერიის ავტორთა საბაზო საფეხურის სახელმძღვანელოებს. წარმოდგენილი კომპლექტები, მათი წინამორბედების მსგავსად, მაღალი პროფესიული დონით გამოირჩევა. მათი ძლიერი მხარეა შინაარსის თემატურ-ჟანრობრივი მრავალფეროვნება, სწავლების ინოვაციური მეთოდები, რაც მოზარდი თაობის ესთეტიკური ღირებულებების ჩამოყალიბებასა და ინტერესების სფეროს გაფართოებას ემსახურება.შესასაწავლი საკითხების ავთენტურობა, მისაწვდომობა, საინტერესო ტექსტური მასალა და სავარჯიშოები ორიენტირებულია სამიზნე ასაკობრივი ჯგუფის ინტერესებსა და შესაძლებლობებზე.
  სრულად