წიგნების კატეგორიები

Facebook

 

წიგნი :: მშობლიური ენა I

სათაური :    მშობლიური ენა I
ავტორები :    ნესტან კუპრავა
დოდო ნაზირიშვილი
მზია ფოფხაძე
მაია ხაზიური
კატეგორია :    ქართული
ISBN :   
გვერდები :    0
ფასი :    0 GEL
ფორმატი :   
ყდის ტიპი :    რბილი ყდა
 
ანოტაცია

მოსწავლის წიგნი (ორ ნაწილად)+ მასწავლებლის წიგნი+მოსწავლის რვეული

 

მშობლიური ენა (პირველი ნაწილი): 8 ლარი

მშობლიური ენა (მეორე ნაწილი): 7 ლარი

მშობლიური ენა (მოსწავლის რვეული): 5 ლარი

 

სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსებაა კითხვის სწავლების უნიკალური მეთოდი, რომელიც “ფერადი მარცვლების” სახელითაა ცნობილი. ამ მეთოდის დახმარებით მოსწავლეები მარტივად და სწორად ახერხებენ მარცვლების სიტყვებად გაერთიანებას და სწრაფად ეუფლებიან კითხვას. სახელმძღვანელოში ტექსტები თემატურად და ჟანრობრივად მრავალფეროვანია და ითვალისწინებს პირველკლასელთა ასაკობრივ თავისებურებებს. წიგნი გაფორმებულია პლასტილინისაგან გამოძერწილი ფიგურების სამგანზომილებიანი ილუსტრაციებით. გაფორმების ეს ორიგინალური ხერხი დადებით ემოციურ ეფექტს ახდენს ბავშვებზე და მათში “მსგავსის შექმნის” სურვილს აღვიძებს.

სამუშაო რვეულისთვის შერჩეული მრავალფეროვანი სავარჯიშოები მოსწავლეეებს განუვითარებს წერისა და კითხვის უნარებს, მასწავლებლის წიგნი კი დიდ დახმარებას გაუწევს პედაგოგებს.  მასში დაწვრილებით არის განხილული ყოველი გაკვეთილი, მოცემულია ზუსტი ინსტრუქციები თითოეული სავარჯიშოს შესასრულებლად.


მშობლიური ენა, მასწავლებლის წიგნი